"Giáo viên không có lựa chọn nào khác ngoài biện pháp tự bảo vệ mình." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Giáo viên không có lựa chọn nào khác ngoài biện pháp tự bảo vệ mình." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giáo viên không có lựa chọn nào khác ngoài biện pháp tự bảo vệ mình." câu này tiếng anh là: Teachers have no choice but to take measures to protect themselves.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login