"Thật dễ dàng để nhận ra sự tương phản giữa sự thịnh vượng vật chất của họ và sự trống rỗng trong cuộc sống của họ." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Thật dễ dàng để nhận ra sự tương phản giữa sự thịnh vượng vật chất của họ và sự trống rỗng trong cuộc sống của họ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật dễ dàng để nhận ra sự tương phản giữa sự thịnh vượng vật chất của họ và sự trống rỗng trong cuộc sống của họ." câu này dịch sang tiếng anh:It is easy to perceive the contrast between their material prosperity and the emptiness of their lives.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login