"Tôi vỗ những con ruồi đi nhưng chẳng mấy chốc chúng đã bay trở lại." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi vỗ những con ruồi đi nhưng chẳng mấy chốc chúng đã bay trở lại." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi vỗ những con ruồi đi nhưng chẳng mấy chốc chúng đã bay trở lại." tiếng anh dịch: I flapped the flies away but soon they flew back.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login