"Nông dân khoan giếng lấy nước." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Nông dân khoan giếng lấy nước." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nông dân khoan giếng lấy nước." tiếng anh câu này dịch: The farmers drilled wells for water.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login