"Đường dẫn đi chéo trên cánh đồng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Đường dẫn đi chéo trên cánh đồng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đường dẫn đi chéo trên cánh đồng." câu này tiếng anh dịch: The path goes diagonally across the field.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login