"Chàng trai trẻ bị cuốn trôi trong cơn bão." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Chàng trai trẻ bị cuốn trôi trong cơn bão." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chàng trai trẻ bị cuốn trôi trong cơn bão." dịch sang tiếng anh: The young man was washed overboard in the storm.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login