"Màu vàng và màu xanh là màu bổ sung." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Màu vàng và màu xanh là màu bổ sung." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Màu vàng và màu xanh là màu bổ sung." dịch câu này sang tiếng anh là: Yellow and blue are complementary colors.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login