"Từ những quan sát trực tiếp của họ, trẻ em tiếp thu một mô hình hôn nhân." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Từ những quan sát trực tiếp của họ, trẻ em tiếp thu một mô hình hôn nhân." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Từ những quan sát trực tiếp của họ, trẻ em tiếp thu một mô hình hôn nhân." câu này tiếng anh là: From their direct observations, children absorb a model of marriage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login