"Ông dành phần lớn thu nhập của mình cho thực phẩm và đồ uống." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Ông dành phần lớn thu nhập của mình cho thực phẩm và đồ uống." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông dành phần lớn thu nhập của mình cho thực phẩm và đồ uống." dịch câu này sang tiếng anh: He spends a large percent of his income on food and drink.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login