"Đề xuất của chúng tôi đã đáp ứng với sự kiềm chế liên tục rằng công ty không thể mua được." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Đề xuất của chúng tôi đã đáp ứng với sự kiềm chế liên tục rằng công ty không thể mua được." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đề xuất của chúng tôi đã đáp ứng với sự kiềm chế liên tục rằng công ty không thể mua được." câu này tiếng anh là: Our proposal met with the constant refrain that the company could not afford it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login