"Cô bị bắt giam như một nghi phạm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô bị bắt giam như một nghi phạm." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô bị bắt giam như một nghi phạm." câu này tiếng anh dịch: She was taken into custody as a suspect.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login