"Chúng ta có thể bị kẻ thù bắt làm tù binh." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Chúng ta có thể bị kẻ thù bắt làm tù binh." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta có thể bị kẻ thù bắt làm tù binh." tiếng anh dịch: We might get taken prisoner by the enemy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login