"Đối tượng bao gồm chủ yếu là thanh thiếu niên." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đối tượng bao gồm chủ yếu là thanh thiếu niên." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đối tượng bao gồm chủ yếu là thanh thiếu niên." dịch sang tiếng anh: The audience consisted mainly of teenagers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login