"Ai đó đã đi vào nhà trẻ và trao đổi tất cả các em bé xung quanh." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Ai đó đã đi vào nhà trẻ và trao đổi tất cả các em bé xung quanh." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ai đó đã đi vào nhà trẻ và trao đổi tất cả các em bé xung quanh." tiếng anh câu này dịch: Someone had gone into the nursery and swapped all the babies around.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login