"Tôi không sợ dễ dàng, bạn biết đấy." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Tôi không sợ dễ dàng, bạn biết đấy." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không sợ dễ dàng, bạn biết đấy." tiếng anh câu này là:I don't scare easily, you know.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login