"Một tên lửa vô danh đã được đẩy dưới cửa của cô." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Một tên lửa vô danh đã được đẩy dưới cửa của cô." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một tên lửa vô danh đã được đẩy dưới cửa của cô." câu này tiếng anh là: An anonymous missive had been pushed under her door.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login