"Quốc hội đã có những nỗ lực nửa vời trong cải cách tài chính." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Quốc hội đã có những nỗ lực nửa vời trong cải cách tài chính." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quốc hội đã có những nỗ lực nửa vời trong cải cách tài chính." câu này dịch sang tiếng anh là: Congress has made half-hearted attempts at finance reform.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login