"Jo đang tiến lên phía trước với kế hoạch của cô ấy để viết kịch bản phim." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Jo đang tiến lên phía trước với kế hoạch của cô ấy để viết kịch bản phim." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jo đang tiến lên phía trước với kế hoạch của cô ấy để viết kịch bản phim." dịch sang tiếng anh: Jo's forging ahead with her plans to write a film script.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login