"Các công ty thu âm đang đúc lưới của họ để tìm kiếm tài năng mới." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Các công ty thu âm đang đúc lưới của họ để tìm kiếm tài năng mới." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các công ty thu âm đang đúc lưới của họ để tìm kiếm tài năng mới." dịch câu này sang tiếng anh: Record companies are casting their nets wide in search of new talent.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login