"Anh đã đánh cô chỉ để tự vệ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Anh đã đánh cô chỉ để tự vệ." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh đã đánh cô chỉ để tự vệ." câu này tiếng anh dịch: He had struck her only in self-defense.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login