"Nước soda là một thức uống có ga." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Nước soda là một thức uống có ga." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nước soda là một thức uống có ga." dịch sang tiếng anh: Soda water is a carbonated drink.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login