"Hầu hết các bệnh nhân đều đánh giá quá cao họ phải đợi bao lâu để gặp bác sĩ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Hầu hết các bệnh nhân đều đánh giá quá cao họ phải đợi bao lâu để gặp bác sĩ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hầu hết các bệnh nhân đều đánh giá quá cao họ phải đợi bao lâu để gặp bác sĩ." câu này dịch sang tiếng anh:Most patients overestimated how long they had had to wait to see a doctor.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login