"Cô đã học cách không thể hiện cảm xúc của mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Cô đã học cách không thể hiện cảm xúc của mình." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã học cách không thể hiện cảm xúc của mình." tiếng anh là: She had learned not to show her emotions .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login