"Nhìn vào mớ hỗn độn này! Mẹ sẽ phát điên!" tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Nhìn vào mớ hỗn độn này! Mẹ sẽ phát điên!" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhìn vào mớ hỗn độn này! Mẹ sẽ phát điên!" tiếng anh dịch: Look at this mess! Mum will go mad!
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.