"Anh ta nguyền rủa sự xui xẻo của mình khi đến ngay sau khi cô rời đi." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Anh ta nguyền rủa sự xui xẻo của mình khi đến ngay sau khi cô rời đi." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta nguyền rủa sự xui xẻo của mình khi đến ngay sau khi cô rời đi." câu này tiếng anh là: He cursed his bad luck in arriving just after she'd left.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login