"John luôn sử dụng cô như một ban âm thanh cho những ý tưởng mới." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "John luôn sử dụng cô như một ban âm thanh cho những ý tưởng mới." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"John luôn sử dụng cô như một ban âm thanh cho những ý tưởng mới." câu này tiếng anh dịch: John always used her as a sounding board for new ideas.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.