"Bạn có phiền nếu tôi đóng cửa sổ không?" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Bạn có phiền nếu tôi đóng cửa sổ không?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có phiền nếu tôi đóng cửa sổ không?" câu này dịch sang tiếng anh:Would you mind if I closed the window?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login