"Làm thế nào bên này có thể ngăn cản cuộc tranh luận về một vấn đề quan trọng như vậy?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Làm thế nào bên này có thể ngăn cản cuộc tranh luận về một vấn đề quan trọng như vậy?" tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm thế nào bên này có thể ngăn cản cuộc tranh luận về một vấn đề quan trọng như vậy?" tiếng anh là: How can this party stifle debate on such a crucial issue?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login