"Trời ơi, tôi đã làm hỏng cái đèn." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Trời ơi, tôi đã làm hỏng cái đèn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trời ơi, tôi đã làm hỏng cái đèn." tiếng anh dịch: Oh dear, I've broken the lamp.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login