"Luôn luôn nhận được một báo giá trước khi tiến hành công việc sửa chữa." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Luôn luôn nhận được một báo giá trước khi tiến hành công việc sửa chữa." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Luôn luôn nhận được một báo giá trước khi tiến hành công việc sửa chữa." dịch sang tiếng anh: Always get a quote before proceeding with repair work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login