"Cô ấy nói bạn hơi khó chịu với cô ấy chiều nay." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Cô ấy nói bạn hơi khó chịu với cô ấy chiều nay." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy nói bạn hơi khó chịu với cô ấy chiều nay." dịch câu này sang tiếng anh là: She said you were a bit offhand with her this afternoon.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login