"Bằng chứng là hình phạt tử hình ngăn chặn tội phạm là khá mỏng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Bằng chứng là hình phạt tử hình ngăn chặn tội phạm là khá mỏng." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bằng chứng là hình phạt tử hình ngăn chặn tội phạm là khá mỏng." câu này dịch sang tiếng anh là: Evidence that capital punishment deters crime is pretty thin.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login