"Chúng tôi sẽ đốt cháy những con đường mới trong hiện đại hóa." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Chúng tôi sẽ đốt cháy những con đường mới trong hiện đại hóa." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi sẽ đốt cháy những con đường mới trong hiện đại hóa." dịch câu này sang tiếng anh: We will blaze new roads in modernization.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login