"Điều đáng chú ý là nhiều người trong số họ tránh trả lời câu hỏi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Điều đáng chú ý là nhiều người trong số họ tránh trả lời câu hỏi." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều đáng chú ý là nhiều người trong số họ tránh trả lời câu hỏi." câu này tiếng anh dịch: It was noticeable that many of them avoided answering the question.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login