"Công ty đã thuê Bob để tiến hành đánh giá độc lập các thủ tục tại nơi làm việc của họ." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Công ty đã thuê Bob để tiến hành đánh giá độc lập các thủ tục tại nơi làm việc của họ." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công ty đã thuê Bob để tiến hành đánh giá độc lập các thủ tục tại nơi làm việc của họ." câu này dịch sang tiếng anh là: The company hired Bob to conduct an independent review of their workplace procedures.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login