"Anh ấy đang cắm đầu vào công việc của mình." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Anh ấy đang cắm đầu vào công việc của mình." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đang cắm đầu vào công việc của mình." tiếng anh câu này dịch: He was plugging away at his work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login