"Cô là một tiểu thuyết gia thành công." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Cô là một tiểu thuyết gia thành công." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô là một tiểu thuyết gia thành công." câu này tiếng anh là: She was a successful novelist.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login