"Ông là người mang đến niềm vui lớn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Ông là người mang đến niềm vui lớn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là người mang đến niềm vui lớn." dịch sang tiếng anh: He was the bringer of great glad tidings.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login