"Tôi xin lỗi vì tôi đã trì hoãn quá lâu." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi xin lỗi vì tôi đã trì hoãn quá lâu." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi xin lỗi vì tôi đã trì hoãn quá lâu." dịch sang tiếng anh là: I'm sorry that I've delayed so long.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login