"Hai người đã bị thương nghiêm trọng trong một vụ tai nạn đường bộ." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Hai người đã bị thương nghiêm trọng trong một vụ tai nạn đường bộ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hai người đã bị thương nghiêm trọng trong một vụ tai nạn đường bộ." tiếng anh câu này dịch: Two people have been critically injured in a road accident.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login