"Bài viết của ông là hạng nhất." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Bài viết của ông là hạng nhất." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bài viết của ông là hạng nhất." tiếng anh câu này dịch: His writing is first-class.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login