"Một số phóng không gian sẽ được thương mại hóa để giúp trả tiền cho nghiên cứu không gian nhiều hơn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Một số phóng không gian sẽ được thương mại hóa để giúp trả tiền cho nghiên cứu không gian nhiều hơn." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số phóng không gian sẽ được thương mại hóa để giúp trả tiền cho nghiên cứu không gian nhiều hơn." câu này dịch sang tiếng anh là: Some space launches will be commercialized to help pay for more space research.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login