"Thành tựu của ông đã mang lại cho ông sự hoan nghênh của cộng đồng khoa học." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Thành tựu của ông đã mang lại cho ông sự hoan nghênh của cộng đồng khoa học." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thành tựu của ông đã mang lại cho ông sự hoan nghênh của cộng đồng khoa học." tiếng anh dịch: His achievements earned him the acclaim of the scientific community.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login