"Cô dần dần tiến lên quy mô xã hội." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Cô dần dần tiến lên quy mô xã hội." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô dần dần tiến lên quy mô xã hội." dịch sang tiếng anh: She gradually made her way up the social scale .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login