"Ông rơi vào người thừa kế một gia tài lớn." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Ông rơi vào người thừa kế một gia tài lớn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông rơi vào người thừa kế một gia tài lớn." tiếng anh câu này dịch: He fell heir to a large fortune.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login