"Ủy ban EU đã thực thi quyền lực của mình để ghi đè chính sách của Anh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Ủy ban EU đã thực thi quyền lực của mình để ghi đè chính sách của Anh." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ủy ban EU đã thực thi quyền lực của mình để ghi đè chính sách của Anh." câu này tiếng anh dịch: The EU commission exercised its power to override British policy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login