"Lần lượt từng cơn bão nhiệt đới đánh sập bờ biển Thái Bình Dương." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Lần lượt từng cơn bão nhiệt đới đánh sập bờ biển Thái Bình Dương." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lần lượt từng cơn bão nhiệt đới đánh sập bờ biển Thái Bình Dương." câu này dịch sang tiếng anh là: One after another, tropical storms battered the Pacific coastline.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login