"Bạn có nhớ bất kỳ câu chuyện hài hước về công việc?" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Bạn có nhớ bất kỳ câu chuyện hài hước về công việc?" câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có nhớ bất kỳ câu chuyện hài hước về công việc?" dịch câu này sang tiếng anh là: Do you remember any funny stories about work?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login