"Ngôi trường này tốt hơn rất nhiều so với ngôi trường cuối cùng tôi đã đến." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Ngôi trường này tốt hơn rất nhiều so với ngôi trường cuối cùng tôi đã đến." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngôi trường này tốt hơn rất nhiều so với ngôi trường cuối cùng tôi đã đến." tiếng anh là: This school is infinitely better than the last one I went to.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login