"Các nhà kinh tế tin rằng sự phục hồi kinh tế sẽ bắt đầu bén rễ vào năm tới." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Các nhà kinh tế tin rằng sự phục hồi kinh tế sẽ bắt đầu bén rễ vào năm tới." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà kinh tế tin rằng sự phục hồi kinh tế sẽ bắt đầu bén rễ vào năm tới." tiếng anh dịch: Economists believe that economic recovery will begin to take root next year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login